Om ni som vårdnadshavare har något att ta upp görs det i denna ordning:

1. Berörd pedagog

2. Avdelningsansvarig

3. Rektor
Jeanette Pettersson
rektor@lillstrumpa.se
Tel: 0764 – 21 26 24

4. Regionchef
Susanne Eriksson
rektor@fskhjalmar.se
Tel: 0707 – 62 92 86

5. Huvudmannaombud
Anders Grahn 
anders.grahn@tivoliforskolor.se
Tel: 0722 – 52 23 53 

Vill en vårdnadshavare inte prata med någon utan lämna in ett klagomål skriftligt kan man göra detta via ett mail till rektor eller att fylla i en klagomålsblankett och lägga i brevlådan vid Lilltåns dörr, på den kan en vårdnadshavare välja att vara anonym.

Klagomålsblanketten ligger i Tyra som en pdf under dokument, samt på vår informationsvägg på avdelningarna. En vårdnadshavare kan även kontakta föräldrarådet om det är något som hen vill ta upp men inte vill göra detta själv. Kontaktinformation till föräldrarådet finns på Tyra samt på informationsväggen på avdelningarna.