Klagomålshantering

Vid klagomål eller om ni som vårdnadshavare har något annat att ta upp görs det på tre sätt:

  1. Muntligt framföra synpunkter, klagomål och förslag till personalen eller direkt till rektor.
  2. Genom e-post framföra synpunkter, klagomål och förslag till rektor.
  3. Lämna synpunkter, klagomål och förslag i vår brevlåda som är placerad utanför Skattkistans dörr. På denna blankett kan vårdnadshavare välja att vara anonym.

Synpunkter och klagomål ska i första hand tas i denna ordning:

1. Berörd pedagog

2. Avdelningsansvarig
Regnbågen: Amanda   
Mobil: 0738 – 72 33 98

Skattkistan: Jeanette
Mobil: 0738 – 72 33 97

Guldgruvan: Cornelia
Mobil: 0721-89 33 72

3. Rektor
Jeanette Pettersson
rektor@lillstrumpa.se
Tel: 0764 – 21 26 24

Handlar det om klagomål eller synpunkter på rektor kan man kontakta regionchef för verksamheten:
Susanne Eriksson
susanne.eriksson@tivoliforskolor.se
Tel: 0707 – 62 92 86

I vissa fall kan det finnas skäl till att direkt kontakta huvudmannen för verksamheten:
huvudman@tivoliforskolor.se

Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen: 08-508 330 00
Klagomålsblanketten finns på vår informationsvägg på avdelningarna, samt i Tyra som en pdf under dokument om hen vill skriva ut hemma och fylla i.

Vårdnadshavare kan även kontakta föräldrarådet om det är något som hen vill ta upp men inte vill göra detta själv. Kontaktinformation till föräldrarådet finns på Tyra samt på vår informationsvägg på avdelningarna.

När ett klagomål kommer in

  • Rektor tar emot och går igenom klagomålet.
  • Tar upp klagomålet med dem som det berör.
  • Om så behövs bokar rektor ett möte med dem det berör.
  • Tillsammans görs en handlingsplan för hur klagomålet ska kunna lösas.
  • Återkoppling till dem det berör.